Edmund pospiech

Ogień jest niezwykle niszczycielską siłą. Jak na bliskiej możliwości znajdzie odpowiednie na spalenie substancje, poddaje je totalnej destrukcji. Nieplanowany proces spalania może objąć prawie wszystkie swoje nam materiały - ciała stałe, ciecze i gazy. W relacje od spalanego materiału do poskramiania pożarów rzuca się różne środki gaśnicze. Najmodniejszym jest niewątpliwie woda. Natomiast nie w jakimkolwiek przypadku można się nią służyć. W pożarach bierze się i dość często piany czy proszków. Mniej znanym faktem jest wykorzystywanie pary wodnej do dławienia ognia i gaszenia jego rozszerzania się. Mniejsza popularność pary wynika że z ostatniego, że ważna ją wykorzystywać jedynie w miejscach zamkniętych a do gaszenia jedynie określonych pożarów. Para jako sposób gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie przydaje się na dowód do gaszenia płonących lasów. Nie przykłada to, iż nie ważna z niej pobierać podczas gaszenia palącego się drewna. Para jest aktywnym rozwiązaniem między innymi podczas pożarów w miejscach służących do suszenia drewna, jednak metraż tych znaczeń nie może przekraczać 500 metrów kwadratowych. Proces gaszenia parą liczy na dawaniu jej pod ciśnieniem w obszar pożaru. Dzięki temu jest rozrzedzenie gazów palnych stawiających się w jego rejonie, spada też stężenie tlenu, co w konsekwencji zapobiega jego rozwój, a po kilkorgu minutach gaśnie ogień. Parę stosuje się nie wyłącznie do gaszenia pożarów ciał stałych, ale też cieczy i gazów. Natomiast w obecnych faktach ogień musi się szerzyć jedynie na placu zamkniętym. W gruncie otwartym para wodna traci swoją skuteczność jako sposób gaśniczy.