Modul program delphi 70

Program Optima to sieć wielu połączonych ze sobą modułów postępujących w oparciu o tą jedyną bazę danych. W relacje od specyfiki danego przedsiębiorstwa moduły można dowolnie łączyć. Program postępuje w tle sieci Microsoft Windows (możliwa praca jednostanowiskowa) również w grup on-line (Microsoft Internet Explorer 7.0 lub wyższy).

tłumaczenia techniczne warszawa

Program Optima pracuje jedynie w oparciu o bazę Microsoft SQL Server 2005, 2008 lub 2008 R2 (wersja 2000 nie jest wspierana). W trakcie instalacji należy zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami konfiguracji sprzętu elektronicznego i treścią licencji stanowiskowej. System kadrowy przeznaczony jest dla przeciętnych oraz średnich przedsiębiorstw. Doskonale współpracuje z dodatkowymi modułami jak fakturowanie, zarządzanie, handel z magazynem. Pozwala na: - ewidencjonowanie pracowników, - rozliczanie wypłat, uwzględniając czas nieobecności, godziny nadliczbowe, - kontrolowanie nieobecności pracownika, dni urlopu, tworzenie korekt do zaksięgowania list pracy, - rozliczanie umów, - rozliczanie nieobecności związanych z urlopem rodzicielskim, wychowawczym, macierzyńskim, urlopami drugimi z urzędu urodzenia dziecka, - podział wypłaty wynagrodzenia na gotówkową i przelewy ze wskazaniem właściwego konta bankowego, - rozliczanie umów podpisywanych z cudzoziemcami, - naliczanie i wydruk deklaracji podatkowych, - generowanie dokumentów kadrowych jak umowa o pracę, dodatki do umów, - sporządzanie informacji dla PFRON oraz wydruków pomocniczych do DEK-II i DEK-I-0, - archiwizację formularzy kadrowych, - rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych za granicę. Moduł kadry i płace posiada następującą pracę jak obsługa kas zapomogowo-pożyczkowych. Można go połączyć z systemem Comarch ERP XL, z sposobem Comarch ERP Altum, z aplikacjami mobilnymi: Comarch ERP e-Pracownik oraz Comarch ERP Mobile Flota. Poprawne wprowadzanie informacjach do systemu Optima pozwala na skuteczną organizację działu kadr, oraz sekretariatu. Moduł współpracuje z planem Płatnik, co kupi na przeprowadzanie rozliczeń z ZUSem.