Obowiazek kasy fiskalnej w 2014 r

Zarządzamy sklepem, w którym obrót ewidencjonujemy przy użyciu kasy. Bardzo często, klienci za nabyty towar chcą dać w walucie obcej, zwykle w euro. Czy ewidencja na kasie finansowej w innej walucie jest dodatkowa?

W związku z art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT prowadząc ewidencje używając kas podatnicy podatku VAT są zobowiązani do tworzenia wydruku paragonu fiskalnego albo faktury z wszelkiej sprzedaży, a i do robienia wydrukowanego dokument klientowi.

W § 10 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych, też kiedy w § 8 ust. 1 pkt 14 rozporządzenia dotyczącego kas, który ma dane, które powinny wydobywać się na paragonie fiskalnym, obowiązkowo musimy oznaczać walutę, w której ewidencjonowana jest sprzedaż, przynajmniej przy całej kwocie sprzedaży brutto.

Główne kryteria oraz warunki techniczne, jakie potrzebują spełniać kasy rejestrujące zapisane są jednakże w dziale 2 rozporządzenia odnośnie warunków technicznych.

Tak więc, w kwestia § 14 ust. 1 tego prawa program do sprzedaży w interesie powinien posiadać m.in. funkcję: umożliwiającą podatnikowi wprowadzanie zmiany nazwy waluty, w jakiej ewidencjonowana jest sprzedaż, bądź jej skrótu, a i zaprogramowania danej zmiany z wyprzedzeniem poprzez wprowadzenie chwili a czasu zmiany; zapisania chwili a czasu rozpoczęcia prowadzenia ewidencji sprzedaży w następnej walucie w myśli fiskalnej, a także przeliczenia sumy kwoty sprzedaży brutto na dalekie waluty, przy czym wynik przeliczenia wspólnie z daniem kosztu i rozliczeniem zapłaty musi być zawarty na rachunku fiskalnym po logo fiskalnym z oznaczeniem danych jednostek; przeliczenie musi zostać przeprowadzone z czułością nie mniejszą niż sześć znaków po przecinku, a efekt przeliczenia musi zostać zaokrąglony do dwóch znaków po przecinku.

Jeszcze do oznaczenia skrótu nazw walut obcych wykorzystuje się oznaczenia, które są używane przez Nasz Bank Polski.

Zatem, jeśli podatnik ma zamiar prowadzić sprzedaż materiałów na pracę konsumentów, którzy uiszczają wartość w walutach obcych, więc co do zasady, musi posiadać kasę fiskalną, wyposażoną w pracę, która da przeliczenie kursu walut.

Z sytuacji, która została opisania w pytaniu można wywnioskować, iż stawka za zakupione towary uznaje być traktowana w euro, w toku kiedy wartość umów będzie oddana w złotówkach. Przepisy, które dotyczą VAT nie regulują kwestii, jaki kurs waluty musimy przyjąć do przewalutowania kwoty złotówkowej na euro.