Para wodna silnik benzynowy

Para wodna jest powszechnie stosowanym środkiem gaśniczym. Odnosi się ją tylko w pomieszczeniach zamkniętych o niewielkiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na wysokich powierzchniach nie daje pożądanych efektów. Para ma niewielki ciężar zdrowy również w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

http://dr-farin-man.es/#drfarinopiniones

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w wnętrzach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wówczas być szczelne pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną dopasowuje się do gaszenia pożarów, które mogą zaistnieć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w miejscach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy może istnieć używana do gaszenia pożarów ciał stałych, które nie wchodzą w reakcję z wodą w realnych warunkach temperaturowych. Nie obowiązkowe jest przecież zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w skutku związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest niemożliwy. Para wodna rozcieńcza palne gazy w przestrzeni spalania. Najbardziej sprawne i funkcjonalne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest podawana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako środek gaśniczy "steam fire extinguishing"może być stosowana jedynie w ostatnich miejscach, co do których posiada się pewność, że nie leżą w nich ludzie. Z porady na całe ciśnienie gaśnicze para mogłaby stanowić groźna dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.