Sposoby gaszenia bojowych srodkow zapalajacych

Pożary, które powstają w osobnych pomieszczeniach, o niskiej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę kieruje się w miejscach, w jakich pojemność wynosi około 500 m3. Powinny więc żyć umieszczenia szczelne. Para jako środek gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych przestrzeniach nie że istnieć użyta, ze powodu na jej znacznie prosty ciężar właściwy, co przesuwa się na nieosiąganie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Podobnie w przypadku małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej i jest nieco funkcjonalne i skuteczne.

Tychy pożyczki bez bik

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich gra się parę wodną do zabezpieczenia i zapobiegania pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy dopasowuje się zarówno do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w efektu kontaktu z wodą.

Para wodna pewno być rzadko wprowadzana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co chwila 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże daleko efektywne im doskonalsza będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych gazów w strefie spalania. Jest również obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której niemożliwe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i alkoholi w charakterze strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia oraz brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest całkowicie dużo skuteczny przy wykorzystaniu pary nasyconej, która dostarczana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.