Zaburzenia psychiczne osobowosci

Cyklotymia jest określana, jako małe zaburzenie psychiczne, określane również jako stan depresyjny, który zawsze ciągle nie wymaga leczenie farmakologicznego. Cyklotymia często porównywalna jest do dystymii, jednak oba schorzenia psychicznie dość dobrze się z siebie różnią.

Zaburzenie psychiczne W poniższym artykule skupimy się na prawdziwym zaprezentowaniu, czym jest przedstawiona anomalia psychiczna. Zaczynając zatem z początku, cyklotymia jest zaburzeniem psychicznym. Zapewne istnieć czynnikiem jadącym do powstania choroby afektywnej dwubiegunowej. Jej rozpoznanie jest możliwe zawsze w liczbie i trzeciej fazie życia człowieka, ogranicza się zazwyczaj z nadużywaniem alkoholu i wykonywa do znacznej destabilizacji w mieszkaniu społecznym.

Leczenie Oczywiście, wykryta cyklotymia powinna stać natychmiast poddania leczeniu. Jednak, jak wspomniano wcześniej, nie będzie wówczas stricte leczenie farmakologiczne, zbliżone do rodzaju leczenia depresji, bowiem podawane leki będą stanowiły często zadanie stabilizujące nastrój, a dopełnieniem działania będzie psychoterapia.

Fazy Zachorowanie na cyklotymię przedstawia się uciążliwymi zmianami nastroju. Ważna ją rozbić na dwie fazy:

Faza subdepresji, na jaką robią się: abulia, czyli kłopot z podejmowaniem decyzji, apatia, spadek libido oraz permanentne zmęczenie i punkty z uwagą, zaburzenia łaknienia, bezsenność, ciągłe poczucie pustki, smutku oraz braku wsparcia, nieumiejętność odczuwania przyjemności, zaniedbywanie się, brak energii, pesymistyczne wyobraźnie i wycofanie społeczne. Faza hipomanii, czyli dobry humor, wesołość, euforia, wysoka samoocena i pewność siebie, wzmożony popęd seksualny, pobudzenie psychoruchowe i zmniejszone zapotrzebowanie na sen, gonitwa myśli, słowotok, spadek zdolności jasnego myślenia, kłopoty z uwagą uwagi, siła i wrogość, poczucie mocy oraz entuzjazm, podejmowanie ryzykownych zachowań, urojenia.

Choroba ta zawsze pojawia się u osób, które są na dwubiegunowość. Gra tym pomysł posiadają ponad takie elementy jak wysoki stopień kortyzolu, niski poziom serotoniny, jak również jeszcze stresujące sytuacje. Ponadto znacznie szybki nacisk mają też wykształcenie i środowisko, w której odbywają potencjalnie chorujące osoby.